Ana sayfa Eğitim ve Öğretim “Fitne her eve girecek, Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda...

“Fitne her eve girecek, Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek”

1100
0
PAYLAŞ

Zaman Ahir zaman… Günün günden beter geldiği bir dönemi idrak ediyoruz.. Fitne hiçbir devirde ülkemizi, milletimizi ve topyekün insanlığı böylesine kuşatmamıştı.. Fesat hiçbir dönemde hava ve su gibi ümmetin hücrelerine böyle sinmemişti.. Şeytan hiçbir devirde böyle yüksek bir performansla insanın damarlarında cirit atmamıştı.. Nefis hiç bir zaman vicdanı böylesine esir alıp mahkum etmemişti.. Nifak, ümmet için tarihte hiçbir devirde bu denli parçalayıcı olmamıştı.. Zulüm hiçbir zaman zirveye çıkıp böyle rekor kırmamıştı.. İftirak hiçbir zaman karı-koca, anne-baba, evlat-kardeş, dost-arkadaş, akraba-komşu arasında, yani aynı çatı altında böyle sinsice hortlamamıştı.. Zulüm hiç bir zaman böyle alçakca ve kalleşce yeni doğum yapmış annelere ve yeni doğan bebelere kadar inmemişti..

Kainatın İftihar Tablosu “Kitabu’l-fiten ve’l-melâhim” başlığı altında nakledilen hadislerde âhirzamanda cereyan edecek dehşetli hadiseler ve fitnelerden haber vererek engin şefkatini ve ümmetine düşkünlüğünü ortaya koyuyor. Peki ümmeti O`nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)  ümmetinin başına gelecekleri adım adım, teker teker haber vermesine mukabil bu uyarılara ne kadar dikkat etmekte ve ne ölçüde kıymet verip anlama gayretindedir? Malesef müslümanlar imanlarını kaybedecek, ahiretlerini yakacak kadar, dünyalarını perişan edecek kadar hadiselerin akıntısına kapılmış, adeta sele kapılan çer çöp gibi bir meçhule doğru akmaktadır.. Peki nereye bu gidiş nereye kadar. Elbette her şeyi elinde tutan Kahhar, Cebbar ve Muntakim olan Allah`ın (cc) müsade ettiği yere kadar..

Kainatın İftihar Tablosu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ümmetinin başına gelecek hadiseleri adeta bir televizyon ekranında izliyor gibi görmüş ve bir bir haber vermiştir. Bu Hadis-i Şerifler özellikle günümüzde biraz iman, iz`an, insaf, vicdan, akıl, kalp, ve ruhun aydınlatıcı ışığı altında ciddiyetle okunup, dikkatle tahlil edilebilir ve hakikatine varılabilirse nerede durduğumuzu bize gösterip haber verecektir. Buradaki Hadis-i Şerifler herkesin bulunduğu yeri, savunduğu değerleri, kavgasını verdiği davasının nerede olduğunu, davasının hak mı batıl mı olduğuna çok net yardımcı olacaktır.. Esasen sadece başlıktaki Hadis-i Şerif bile yeterlidir anlayana…

• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.

• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.

• Kabirler süslenecek ve Kur’an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek…

• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.

• Kur’an’dan bir resim, İslâm’dan bir isim, Müslüman’dan bir cisim kalacak.

• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost.

• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.

• Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.

• Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakîr görülecek.

İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayılacak.

• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.

• Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.

• Akrabalık bağlan kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek.

• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.

• Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.

İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.

• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.

• Hâinlere emin, emin olanlara hâin denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.

• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak.

• Allahü Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek.

• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hâle gelecek.

• Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak.

• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.

• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, âhiret ameli ile dünyalık talep edecekler.

• Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.

İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü’min yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.

• Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak, Allah’ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak.

• Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.

• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.

• Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak.

• Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.

• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.

• Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf edecekler.

İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.

• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitab edecekler.

• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.

• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.
ALP ARSLAN ATAER

 

alparslanataer@gmail.com

 

alparslanataer.wordpress.com

 

KAYNAKLAR:
1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Mehmed Emre.
2- Tezkiret-ül-Kurtubî, imam Şaranî.
3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el-Ehadis’ten Dersler, ist. 1983
4- Kitab ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi.
5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hüseyni, Terc: Naim Erdoğan.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here