Ana sayfa Eğitim ve Öğretim Ahadiyyet Sırrı’ndan Bir Kaç HİÇ Demet. Yok şiir eki için üzgünüm, Ruh...

Ahadiyyet Sırrı’ndan Bir Kaç HİÇ Demet. Yok şiir eki için üzgünüm, Ruh durmadı, fren koymadı. Inception oldu, şiir içinde şiir, hicret içinde hicret, kurbet içinde gurbet!

412
0
PAYLAŞ

Ebediyet’in sırları, perdeler kalksa imanı değişmez

 

Periscope eyle Youtube da Allah duyurur sesini

Hani demişti Hz. İsmail babası İbrahim’e heman

Bu ıssız yerde Kabe inşa ettiğimizi kim duyacak?

Allah dedi Hz İbrahim, Süfyan yol kesen Dumrul

Bir kuşu dörde bölsen dört dağa koysan cesedini

Ol deyince oluverir Allah, Tek Ruh birleşir heman!

Hizbü’l Kuran cihat deyu katillik yapmayan Sufidir!

Süfyan Tayub’un devlet katilleridir sözde Hizbullah!

Ehli İmanın uhuvveti samimi aşk ile isar ile daimdir

Taklidi imandan tahkiki imana çıkmayanlar haindir

Hücumat’ı Sitte, Zeyli, hem Tesettürde ol Saidtir

Cehenneme kütük Süfyan, cümlesi odun vesselam

Mevla’sını aramayan mutlaka belasını bulur!

Ayrımcılık yok, ikisine de yardımcıdır ol Sufi!

Faruk Bacı dedi Hiç Şair’e Hatun Suna, ışıktır!

Ya ay olursun ya güneş, belasını arayan bulur!

Mevla’sına arayanlara da devadır fenerdir Ay!

Güneş olsaydı Şemsi Felek’te İdris olurdu Aşk!

Yunus A.S., balığın karnındayken ismi azam dua

Denizin ortasındayken kabul olsaydı dua şehitti

Balığın karnından kurtulsaydı denizde boğulurdu

Allah, ona en uygun zamanda duaya nasib şahitti

Balığın karnından kurtardı ve sahili selamete çıkardı.

Allah en hayırlısını bilendir, Alimdir, Allemdir Al Habir

Ehli vukuf şahit ki Said Nursi, yüzde doksan Al Haktır

Risalelerinde hem samimi hem hasbi hem aziz kamet

Hem ilim hem hakikat ve din esaslarında hakimdir üstad

Şarlatanlardır, maymun, köpek ve domuzluk yapar hep

Türklerde zulüm damarı yok, İslam düşmanları belli zahir

Cibiliyeti bozuk olanlar zalimler, zinhar azabı tadacaktır.

Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız Reis Beyefendi!

Bir Cemiyeti siyasiye ve nakşiye tesis edeceğiz dedi.

Kastamonu zabıtlarına geçirdi üstad, yaz Katip bunu

Devletin emniyeti ve asayişi bizden sorulur Hakimler

Eskişehir, Afyon ve Emirdağ’da kayıtlara böyle geçti.

Nurlar bitmez kıyamete dek, Hizmet olursa Kahtaniyet

Cebbar idi üstad Bediüzzaman Said Nursi Piri Muğamdır!

İslam’ın, müminin izzetini, şerefini korudu, dik duram Er

Kosturma’da esir iken Çar kardeşi Rus kibrine karşı mertti

31 Mart 1909’da Mason Bektaşilere de sesi gür pek berkti

Cumhuriyet mahkemelerinde sözünü net dedi, kıvırmadı.

Ya idam ya tam beraat hakkımız, aşağısı olmaz: Hak ali.

Ayet el Kürsi de ismi azam arayanlar için Kur’an doğdu

Müttakiler için hidayet yolu, münafıklar okusa da cahildir

The Seven Seals of Muhammed, Hz. Ali’de Ledünni ilim

Hazreti Cem ile cemmü cemi aşkta Allah ile birlik oluverdi

Tevhid ortak sözüne gelmeyen cemmi ateş ehli oluverdi

Hakikatlar Hakikatı, gerçeklerin en gerçeğini aradı insan

Haşmetinden heybetinden Ulu Zat gizlendi, oysa Zahir!

Sani Hakim, Rezzaki Baki, Rezzaki Şafi, Rezzakı Kerimdir

Bismillah ur Rahman ur Rahim oluverdi HU aşkın bidayeti

Fatiha ümmül Kitap bayandı, yedi mühürde aşk doğdu!

Yüzüktü, ancak Hz Süleymansan Hz Muhammed’te aşk!

Aşk mayasıdır ol evrenin, Allah, hubb ile vedd ile yarattı

Rasullullah ilk entellektul tek ruh, aşkın adı sanı oluverdi

Muhabbetten oldu hasıl, Al Vedud Sultan, Al Hak oluverdi

Zati İlahi tevhidi sırr kaldı, azameti Azim ve Zül Celali İkram

Al Cami Allah oldu, tüm esmalar ip gibi dizildi, Aşkı Münteha

Kara büyücüler, kahinler ifritler sokunca insanoğlu ruhuna!

Aciz Süleyman muhteşem Süleyman oluverdi o zaman Neml

Ferd ve Habir idi esması, Kahhar ile Cebbar oluverdi, Kraldı

Al Zeki idi al Habit idi, ilmi hür al Hakim ve Es Selam oluverdi

Metin olsun müslümanlar, o ifritler cinler insandan çıkıverdi

Aşk kazandı, nefret kaybetti, Süfyan Tayub gitti Nar dibine!

Ölümsüzlük genini bulduk diye hava civa atan masonlardı!

Allah murad etmedi bu dünyada, ahirete iman uzak geliverdi

12 genleri çalıştıran İndiğo çocuklar Masonlara çok kızıverdi

Lokman Hekim değilsiniz bre zalimler, ölümsüzdür Hz. Hızır!

Hz Hermes, İdris, Elyasa, Zülkif mi olsam acep deyiverdi!

Ölümsüzlük sırrını buldum diye sevinmişti Lokmanı Hekim!

Şeytan gülümsedi, hırsı iştiyak sebebi hasaret oldu oysa

Yazdı ilmi bir kağıda Lokman, Karahindibağ söyledi sırrını

Vu diye esiyordu rüzgar HU dediğini duymadı Sufi: Asberger

Her dili bilir her devayı bulurdu Lokman, aşıktı oysa İndiğo!

Uçtu uçtu kağıt uçuverdi, Hakkın rahmeti Hak oluverdi faniye

Afşinde yazardı İncili havari Yohannes, John’a denk havari

Lucas doktordu, Pavlus Romalı, Philip Denizli’de yatar aşkı

Matheous Tiflis’te dolaşır, Barnabas hep gezen derviş idi

Marcus Antakya mürseli, Büyük Yakup Kudüs ereni kalıverdi

Judaslar havari olsa da satar, Romalı, Mabedci Ferisi zengindi

Havariler satmaz, Hizmet erenleri sahabeler gibi satmaz hiç

Malatya’da yaşardı, üstad Lokman Hekim, 2000 yıl hızlı geçti

Abı hayat bulmuştu, hem Somuncu Baba, hem aşk sırrı emin

Battal Gazi ve oğlu da ayakta, kılıçları çekmiş Zülfikarı keskindi

Terzi Muhammed Said’e çekmedi Mehmet Çekmeğil, avukattı!

Sufi dizinin dibinde söylerken 54 farzı daha bebek idi Kankam

Hızır gülerdi, aşk budur, dergahtı evimiz, Babam derviş Osman

Neredesin ey Ashabı Kehf, Ürdün’de misin? Çok uyur mezarın

Tarsus’ta, Afşin’de Yapraklı’da Smeyrada mı? Para bozmazdı

Amed’te mi yatar Amedo, Amazon kadınları! Yedi uyur kadındı

Laz mısın lezgi mi, yoksa o cazgır Rizeli misin? Onlar hırsızdı!

Tat mısın Erciş misin, Kahta’da Gölbaşında mısın? Hardasın?

Yoksa Ankara’da saklı Gül Baba, Terzi Baba mı? Nerdesin.

Nehire idi annem, çiçek yapan terziydi, cennete uçuverdi.

Meraktayım, neden her iyilik yaptığın satar, incitir kırar seni!

Onca düşmanın varken, ahmak dost vursun reva mı bu Sufi!

Dağlar bağı dar diyarı dar eder, o dagger hançer saplanıverdi

Kötülüklerin defteri var, dürülsün dersin, şeytan koymaz seni

Ashabı Meymeneh olsalar buncası meymenetsiz olmaz dersin

Ashabı Yemin olsa vefasız olmaz, sözünü tutar Ashabı Kehf!

Evvel zaman içinde kalbur zaman dışında masalım İbnül Vakt

Masala güzel baharat Zahar Arap, İsot Urfa tatlısı, acı değil!

GATA’da bir gece yatakhaneye hırsız girmiş, Sufi Teyakkuzda

Everest Ömer Faruk zile basmış çalıyormuş ALARM ALARM!

Ayağa kaldırmış herkesi, uyutmaz hem hiç herkesi, Temkinli

Belki de Sufi belli Yahşı adamdır, yaman olmaz İblis olmasa!

Sen sen ol, hep arslan ol kurtlarla koşan beyaz kurt ol hep

Maral Meral olsa maraksızdı, çakma Asena bak kurt köpektir

Şenlik değil Şener değil, Ak değil, kara ruhu, beyaz hiç değil

Sahibi Süfyandır, iyi değil, cümlesi Süfyanizme köpeklik eder

Muhsin Başkan katili ejlaf deste deste; cisim yok tüh yüzüne!

Çiflik kurmuş MİT, işkenceler için hedefe odaklı, organize işler

15 Temmuz masal, maval okuyor Sufyan Tayub, yalancı çoban

Kıyamete dek yüzlerine tükürsen yağmur yağıyor sanır zombisi

Soykırımcı şerefsizlere insanlık haram, helal haram olmuş birkere

Liste gitmişse Mitten; sen sen ol durmak yok, HEP HUBB, Aşk!

Sakin ol, uzak dur itten vahşi pişik başaktan, kötü enerjisi var!

Allah yürü ya kulum demiş bir Kerem, Kerimdir Yaradan

Başta düştün mü? Başa düştü, Gökten 3 Yeşil elma düşer

Biri Selda sel gibi biri Engin umman, biri bağımsız deli Sufidir

Özbaşına youtube olmaz, başa pop Sosyolog olsa aşk düşer

Laz ile Lezgi Lafı güzaf, gerisi angarya; çok herlenme düşer

Pomak ie Seyyid’e Sufi gerek, ayağa kalk ey Biga: Çanakkale!

Sezgi ile Sevgi is stil loading or downloading, ruhu eğlence!

Sezgin sezen olsan sazan olsan satan olsan, cürmün nedir?

Engin olmak istiyorsan; ezgi sezgi aşk gerek, saza söz gerek

Tek olmaz, Pomak ile Tokmak tamamlar engi neci o denmez ki

Davul ile takmak, ama zurnasız olmaz ki ayin, Ritueli kutsaldır

Sufi Sokratdır, Aşk olmasa Plato da olmaz Eflatun da olmaz!

Kültür; Edebiyat; Tarih ve Felsefe hepsi akar; oluk dört akar

Bir yanda akan Nur bir yanda kir: Hulusi Akar akmıyan çeşme

Yüz üstü çok süründün; çok saklandın Sezen sazanlık yapma!

Yap bir youtube yayın, mevta olmuyor Sakar, hesap kitap var!

Sufi kamberdir; olmuyor onsuz çengi çalgı hem düğün dernek!

Sövsen de sevsen de, Allah vermiş Sufi’ye Asa sopası değnek!

Vampir Kurt bozkurt değil, kedi değil, slut pişiktir Sırtlan Çakal!

Yalnız koşan kadınlar mapusta Asena, Hizmette kal, Super Kal

Arslan mertleri bağladılar, namertler taşlar sürekli Son Karakolu

Katil Balinalar hem sevmez hem sever, Süfyan kalırsa donakal!

Kalmadı hiç bir değer, daha ne olsun AKPci Çakal, Çakal olma!

Müslüman yok Münafık kalsın zombiler, sezgi ve aşkı ruhi kal!

Korku imparatorluğu kurdu Süfyan Tayub, Cengiz Han oluverdi

Kendi katilleriyle milleti devleti soyuyor, katlediyor, Karun batar!

Ödlekmiş sindirilmiş toplum; çaresiz seyr ediyor, Firavuna köle!

15 temmuzcu Balyozcu işkenceci Mankurtların var MİT Çiftliği!

Devlet kutsal ve babasının Malı, ister asar, ister döver, keser!

Deccal Stalin’i Kremlin’de kafasını parçaladı, bir Bursa Keseri!

15 temmuzdan aylar önce advance işkence merkezi kuran ezer!

Tecavüzcü devletin adı yok, update eden Balyozcu, Süfyan eri!

Rüyeti Şir dedi ki, tüm alemi kör sağır mı sanırsın, Sufi Allah eri.

 

Rüyeti

HİÇ NOTU: ÇOK AMA YOK

Waterloo, Ontario, Canada’dadır

Friday idi bugün Yarın Cumartesi

700 Cumartesidir ağlıyor anneler

Cumartesi Annelerini duyan yok.

17 Ağustos 2018, Yaprakta takvim

Marmara depreminin 19. yıldönümü

Sufi, domuz başlı soykırımcıyı da yazdı

Zamanında yazdırdı, annelerimiz içindi

Kamuran ve Özgür Akit idi, Zaman kör

Özgür kaçtı Paris’e, Kamuran Çalıkuşu

Sufi ne yapsın, Akit’i bile kullandı Tilkim

Haman değildir, Çevik Bir’e gol atıyordu

Çetin Doğan sinirlendi, Uri Bar ile işedi.

Sufi uçtu Ankara’dan, makamlar sizindir

Sansür yapan beynine, kanser olur elbet

Görmezsen soykırımı gelir vurur hepimizi

Ağlasan ölenler gelmez, Sufi’ye kızan çok

Kendisine hayreti yoksa Hayret makamı yok

Gayretullah’a dokundu, niye dokunmaz imdi

Haydi hep beraber samimi dua edelim şimdi

Hak ile yeksan eylesin, arz ve gök kaynasın

Gökkubbe yıkılsın, zelzele ile zemin sarsılsın

Harley kuyruklu yıldızı düşsün tepemize be!

Sahabeler gibi olamadıysak, haydi ölelim bre!

Takıntılar, kamburlar, tuli emel yaktı hepimizi!

Kasrı emel olsa, ihlası etemme olurdu bize Ahi!

Gemileri yakan Tarık Bin Ziyad, neredeler sahi!

Bir Mahinur vardı Ruhi Nur oldu, Meryemvari var

Erkeklerden umudu kessen, Mert Nisalarımız var

Aşk doğacaksa Hubb ile Vedd’ten öküz erkek çok

Her öküze bir Meryem gerek, cennette anamızdır.

Çıkarsız sever Meryemvari, çıkarı olan Erkek milleti!

Erkek egemen ise medeniyet tek dişi kalmış canavar

Kadınsız medeniyet’in aşkı yok olur, bebeleri hapiste!

Hizmet nasıl kurtulur, İslam izzetini kadınlar kurtarır mı?

Erkekleri gayretsiz olan ülkede düşman işgali, yıkım haktır

Sen sahip olmadın, bu vatanın batması vallahi tallahi haktır

Hak geldi batıl zail oldu diyenlerin hepsi zombi, kıyamet yakın

Allah’a yakini olmayan kibirli firavuncuklar yakar, yıkar geberik

Ahirzaman kardeşlerinde isar olur, yoksa kardeşlik yoktur.

Birlik ve ahadiyet sırrına nail olmayınca kısmı Vahid aranır.

Kesrette boğulan vahdaniyeti nasıl bulsun, keyfiyeti yok.

Ahad ortak sözüne gelmeyen afaroz ediyor, kasap mübarek!

Mesleği kasaplıksa kesip doğrayıp ötekileştirsin, manası yok

Mana’yı bulmayan, kul olmayan Allah’tan razı değil, rıza yok

Razı olursa Allah, kurtarır belki, mağdurların başka ilacı yok

Kibirli zümrenin adı yok, cemaatı yok, dini yok, Allah’ı yok.

Allah’a şirk koşar, Tayubu var, izmleri, ideolojisi var, çöp çok.

Sahabeler gibi yaşamak istemeyenlere Sufi de derman yok.

Kimi Hızırvaride zoru seçer, kolay yolu seçenin Hizmeti yok.

Şahsı Manevide cennet garanti, çalışmaya gayrete gerek yok!

Dökülenlerin bu hesapta haddi hesabı yok, mizanı izanı yok.

Peygamberimiz sav haber verdi, çoğunun belki de imanı yok.

Var olan Yek olan Allah, Ondan gayri dostum yok, Aşk yok.

Aşk yoksa güven yok, güven yoksa Hizmet yok, İslam yok

Hizmet İslam değil ama Sıratul Müstakim’de yolcuya aman yok

Seferde seyr u sülükte karışan çok, aşk ile yanaşan aşık yok.

Aşık ile maşuk ruhani olsa, unsuri ve tabi aşkta ilahi aşk yok.

Yapayalnız Sufi, kalabalıklar içinde insan yok, aşka susuz yok

Bitir şiiri Rüyeti, bu kadar Hiç yok olsada, Varlık’ta Allah var.

Allah var elbet, hesap var, kitap var, büyük mahkeme de var

Boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hakkını alırsa davanız ne?

Zerre miskal şerde hayırda terazide, inkar edenin aklı hiç yok

Afaroz edenin otorite merkezi Vatikan mı, Katolik mi oldunuz?

Sevgi merkezli aşk merkezli insan medeniyeti projesi ne alemde?

Onu bunu tu kaka ilan ederek gücü elde tutan derebeyi misiniz?

Maarifetsizler talan ediyor, hala derdiniz nedir, cesaretin yok.

Cesur olsan risk alsan gam yemem, etliye sütlüye aman çok!

Aykırı, sıradışı oldu mu şakird, şakirde dışlamak farzı ayn mı?

Güç savaşı yapmıyorsan istifa et, sıfırla kendini, sıfır güzeldir!

Kendini defalarca sıfırlamayan derviş olamaz, müdürlük baki mi?

Her müdür müdür değildir, ahirette müdür değilsin şükür ki!

Dışlayarak, ötekileştirerek evrensel barış kuran hiç gördün mü?

Namerdi sevip, kardeşini hançerleyenlere bakıp müslüman olan!

Tecavüz edip, katil ve haram yiyip, gıybet, yalan talanla abadlık!

İftira sabah mezesi, Rakı içmese de kafası bir milyon olmuş dolar

Öğle yemeğinde kardeşinin gıybeti, ölü eti, gammazcı fıskoscu!

Dır dır vır vır zır zır zir ü zeber olmuş, derdi çelme takma sanatı

Mene hayrı yoksa karala gitsin, kendisi ahlak abidesi, edepsiz!

Hayalı gözükür, başörtüsü örtmez ayıbı, ayıpları açalım gitsin.

Yaptığı ne cinsten kul hakkı ise yaşamadan ölmez, eden bulur

Zina isnadının, IFK iftirasının cezası tecavüze uğramaktır belki

İbret alıp ders alırsa nasuh tevbe eder, hikmetini sorar belki.

Belki kesinlik ifade eder, tefekkür etmiyorsa yıllar sonra eder.

Son pişmanlık fayda etmez derler, her pişmanlık fayda eder.

Var u yoğu talan etsinler bakalım, Bize Allah gerek, Mal çok!

Mal, Şeytanın Ankara adıdır, Cehennem’den kaçış yolu yok.

Eden cenneti Firdevs’tir, şehit edinde güzel ölelim bari yahu!

Zalimlerden korkan yok, cesareti tabi olanın yardımcısıdır HU!

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here